Právo na dětství

Syndikovat obsah
www.pravonadetstvi.cz
Aktualizace: 23 hodiny 16 min zpět

Holandský odborník přednášel na téma ohrožených dětí

Po, 05/07/2018 - 00:00
V dubnu proběhla na pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, Brně a Ostravě sada přednášek odborníka na náhradní rodinnou péči a spolupracovníka UNICEF René de Bot. Ten se dlouhodobě zabývá tématem péče o ohrožené děti v Nizozemí a některých zemích bývalého východního bloku.

S mámou ve vězení

Pá, 05/04/2018 - 00:00
Za jakých okolností do věznice přijmou těhotnou ženu - jak je to následně s porodem a výchovou nezletilého dítěte přímo ve věznici? Jaký je zájem matek o péči o dítě ve věznici či o jiné formy náhradní rodinné péče? Jak probíhá kontakt dětí s druhým rodičem?

Stále hledáme kolegy na pozice krajských i lokálních síťařů

Po, 04/23/2018 - 00:00
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrová řízení pro následující pracovní pozice:

Poslechněte si rozhovor o cochemské praxi

St, 03/28/2018 - 00:00
Srozumitelnou formou cochemskou praxi v rozhovoru pro český rozhlas přibližuje lektorka společnosti Cochem.cz Markéta Nováková. „Tato praxe je postavená hlavně na spolupráci soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací. Ti se snaží společně mírnit konflikt mezi oběma rodiči a směřují ho tak, aby dítě trpělo rozvodem co nejméně,“ vysvětluje Markéta Nováková v článku redaktorky českého rozhlasu Jitky Slezákové.

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole

Út, 03/27/2018 - 00:00
Pedagogové se učí podle zahraničních metodik, jak vést děti již od pěti let věku k tomu, aby si samy uměly pomoci v životních situacích, které vnímají jako obtížné.

Pozvánka na workshop Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD

Čt, 03/01/2018 - 00:00
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD“, vedený holandským lektorem René de Botem.

Osmnáctisměnný systém a jeho dopady na funkci rodiny

St, 02/28/2018 - 00:00
Přečtěte si článek, který popisuje setkání, které uspořádala lokální síťařka MPSV na Rychnovsku a jež si všímá sociálních dopadů místní průmyslové zóny na děti a jejich rodiny.

Není důvod, aby rozchodem ztratilo dítě jednoho z rodičů. I v Chrudimi byla zavedena multidisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

Út, 02/27/2018 - 00:00
Jednu z forem multidisciplinární spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu (např. soudci, sociální pracovníci, psychologové), nazýváme cochemská praxe.

Nová služba pro děti a jejich rodiny ohrožené závislostmi v Moravském Krumlově

Po, 02/26/2018 - 00:00
Jedním z úkolů lokálních síťařů je mimo jiné identifikovat služby, které ohroženým dětem a jejich rodinám v regionech chybí.