Kolik lidí žádá o pěstounskou péči v Ústeckém kraji


Nechceme vám čtenářům lhát, že i přes veškeré úsilí a nárůst počtu žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, není zájem o pěstounskou péči stále nijak valný a počet náhradních rodičů, hlavně těch dlouhodobých, je dosud naprosto nedostatečný. Posuďte sami.
Počet žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny v jednotlivých letech:

rok 2012 – 43
rok 2013 – 35
rok 2014 – 27
k 30.05.2015 – 13

Počet rodin žádajících / zařazených do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu:

rok 2012 – 1 / 0
rok 2013 – 17 / 2
rok 2014 – 47 / 17
k 30.05.2015 11 / 24

Zdroj: Krajský úřad

Naši kampaň "Zasaďte se o spokojené dětství, staňte se náhradními rodiči" jsme zahájili v roce 2014. Z cca. 25 vážných zájemců, o kterých víme díky naším poradnám pro náhradní rodinnou péči, dle emailové komunikace zatím sítem neprošel téměř nikdo, což nás vede k zamyšlení se nad nutností posílit edukační složku náboru nových pěstounů o "Předpřípravu" na podání žádosti. V současné době nabízíme setkávání zájemců v naší ústecké poradně, Masarykova 750/316, Ústí nad Labem - Rondel, IIIp.

Přesto má však trend posledních let v oblasti zájmu o náhradní rodičovství i své pozitivní aspekty. Přechodná pěstounská péče sice není pro opuštěné děti dlouhodobým řešením, ale pokud by vydržel zájem, mohli by přechodní pěstouni do několika let zcela nahradit služby Kojeneckého ústavu v Mostě, samozřejmě vyjma dětí, které budou potřebovat specializovanou péči zdravotnického zařízení.

Pokles zájmu o klasickou dlouhodobou pěstounskou péči nás velice mrzí, zejména uvědomíme-li si, že v Ústeckém kraji žije v ústavních zařízeních cca. 700 chovanců v přibližně 17 zařízeních. Aby bylo možná dát šanci na šťastné a spokojené dětství, alespoň malým dětem, o které je největší zájem, byl by vítán zájem asi dvoj až trojnásobku žadatelů, než je tomu nyní.

Našemu projektu www.chcemebytpestouny.cz je některými pěstouny vyčítáno, že informujeme zájemce néé příliš pozitivně. Je to díku tomu, že se snažíme říkat věci tak jak jsou. Ale o to hodnotnější je zájemce seznámený s problematikou, který i přesto, že tuší, do čeho jde, stále touží opuštěným dětem pomoci.

Proč je však v našem kraji tak málo zájemců, když už i leckteré ospoďačky doslova prosí o budoucí dlouhodobé pěstouny, kterých začíná být kritický nedostatek?

Už jsme to zde v článcích i na facebookové diskuzi opakovaně probírali. Těch důvodů je jistě mnoho. Ale to nevadí. Máte-li chuť pomáhat, neváhejte a napište dotaz. Jistě vám rádi poradíme.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kterým není lhostejný osud opuštěných dětí, které možná mají největší přání žít v rodině s náhradní mámou a tátou. Pomozte prosím předejít zklamání u dětí, kterým se nové rodiče nepodařilo najít. Zejména důležité to je u dětí, které odchází z přechodné péče. I kdybychom měli 1000 přechodňáků, nebylo by to nic platné, kdyby se opuštěné děti předávaly do ústavů. Zabránit tomu můžete i vy.