V letošním roce nás nic zásadního nečeká.

Jeden rok končí, druhý začíná. Před námi se otevírají nové možnosti. Věříme, že většina rozběhnutých žádostí o pěstounskou péči bude úspěšně dokončena a další děti dostanou šanci vyrůstat v rodinách. Věříme tomu, protože nic jiného nám nezbývá.

V letošním roce nás nic zásadního nečeká. Vše by mělo zůstat stejné jako doposud. Od června by mělo dojít k navýšení PnP (příspěvek na péči) u lidí závislých na péči druhé osoby. A to o 10% . Stále se jedná o tom zda navýšení proběhne jednorázově nebo bude rozděleno do dvou etap což by znamenalo 5% letos a 5% v roce 2017. Rovněž se lehce navýší daňový odpočet na děti. Ovšem až od druhého dítěte, na které dostane rodina o 1200 Kč ročně více než v lońském roce. Na třetí a každé další dítě bude vyplaceno více o 3 600 Kč za rok.
Rok 2016 bude rok ve kterém se budou projednávat a chystat změny, které by měly začít platit v roce následujícím. Letos se rozhodne jakým směrem se náhradní rodinná péče v našem státě vydá. Tentokráte nemusíme jen doufat ve správný úsudek našich zákonodárců a věřit tomu, že všechno nakonec dobře dopadne.
Máme možnost ledacos ovlivnit. Až přijde ten správný čas na připomínkování, je třeba poukázat na omyly a chyby kterých se vláda dopustila. Jedině tak máme šanci docílit nápravy. Všem nám jde o to, aby mohly děti vyrůstat v rodinách. Pokud to nemohou být jejich biologické ať to jsou rodiny náhradní. Je ale třeba, aby jich byl dostatek a to nejen těch, které se zaměřily na přechodnou pěstounskou péči ačkoli i to je velmi důležitá součást fungujícího systému NRP.

Potřebujeme i dlouhodobé pěstouny, ale někde nám to drhne.

Potřebujeme, aby špatně nastavené podmínky pro adopci neodrazovaly nové zájemce. Vždyť jen tak bude kam předávat miminka od přechodných pěstounů.

Potřebujeme, aby to už konečně začalo fungovat tak jak má a doufáme, že to tak bude!