NAŠI PADLÍ ANDĚLÉ 12. Veselé vánoce! (příběhy dětí v náhradní rodině)