Možné administrativní obstrukce při podávání žádosti o pěstounskou péči