Agregátor zdrojů

Cesty za inspirativní evropskou praxí: Děti a mládež s rizikovými projevy chování - zejména děti ve věku 12+, Švédsko (4. díl)

Právo na dětství - Čt, 08/02/2018 - 00:00
V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ zavítali pracovníci odborného týmu zabývající se inovacemi v tématu „Děti a mládež s rizikovými projevy chování se zaměřením na děti ve věku 12+“ do Švédska. Zde navštívili Fryshuset, dynamickou organizaci zaměřenou na všestranný rozvoj a podporu dětí a mládeže. Cílem návštěvy bylo sdílení dobré praxe a načerpání inspirace pro připravovanou metodiku, která bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a kterou MPSV představí na podzim tohoto roku.

Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?

Právo na dětství - St, 07/25/2018 - 00:00
S jakými obtížemi u žáků se školy potkávají nejčastěji? Vědí, na koho se můžou obrátit - kdo může dítěti a rodině pomoci? A kdy je již vhodné kontaktovat pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak probíhá spolupráce s OSPOD a co školy potřebují k účinné a včasné pomoci ohroženým dětem? Nejen tyto otázky byly součástí dotazníkového šetření a setkání na téma spolupráce OSPOD a základních škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Zlín. Zorganizovaly ho pracovnice projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí působící ve Zlínském kraji.

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017

Náhradním rodinám - Út, 07/24/2018 - 18:05
 

Již pět let se věnujeme doprovázení pěstounských rodin. Během této doby jsme ušli dalekou cestu nejen my, kteří pracujeme jako klíčoví pracovníci rodin, ale i samotní pěstouni. Rok od roku dospívají také děti, pro které připravujeme různorodé aktivity, a se kterými jsme nuceni držet krok. Nejkrásnější odměnou za naši práci jsou nám spokojení pěstouni, kteří díky této pohodě mohou s láskou pečovat o jim svěřené děti. Nezbývá než poděkovat za jejich záslužnou činnost.

Doufáme, že i rok 2018 bude stejně tak úspěšný, jako ten předešlý.

 

Pojďme si hrát s pejsky na indiány

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Po, 07/23/2018 - 10:53
Pojďme si hrát s pejsky na indiány webmaster Po, 07/23/2018 - 10:53

Dítě v problémové situaci jako společné téma setkání učitelů a sociálních pracovníků

Právo na dětství - Po, 07/23/2018 - 00:00
V aktuálním Zpravodaji obce Konice vyšel článek, kterým do prázdninového čísla přispěla lokální síťařka Jitka Klemsová. Dozvíte se v něm o úspěšných setkáních učitelů a sociálních pracovníků ve školách, která se díky aktivní podpoře lokální síťařky podařilo zprostředkovat téměř ve všech obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Konice. Díky těmto schůzkám se podařilo prohloubit spolupráci mezi aktéry - vyjasnit kompetence a nastavit pravidla spolupráce.

Nadační fond Veolia nás opět podpořil

Děti patří domů - Pá, 07/20/2018 - 17:31

Jsme velice rádi, že i v letošním roce se paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, povedlo získat prostřednictvím MiNiGRANTu od Nadačního fondu Veolia finanční podporu ve výši 30 000Kč pro práci klíčových pracovníků.
Chtěli bychom velice poděkovat za dlouholetou spolupráci NF Veolia, který nás od roku 2009 podpořil krásnou částkou 355 000Kč.

 

Podpořené aktivity NF Veolia

 

rok název minigrantu cílová skupina 2009 seminář o HP a vypracování metodiky 20 000 Kč odborníci – předávání zkušeností 2010 asistenti pro děti na respity 20 000 Kč klienti – děti 2011 filmový tábor 15 000 Kč klienti – děti 2012 hostitelská péče – setkání HR, poradenství 50 000 Kč klienti – dospělí 2013 bio děti na respitech; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – děti 2014 zájemci a příznivci NRP – vzdělávání, pobyty; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí 2015 kluby pěstounů Svitavy a Teplice; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí 2016 Učíme pomáhat, respitní tým Děti patří domů předává zkušenosti dál 50 000 Kč odborníci – předávání zkušeností 2017 Děti patří domů – Značka spolehlivosti 20 000 Kč organizace 2018 Provázení pěstounů jako dlouhodobý proces – klíčoví pracovníci Děti patří domů, z. s. předávají zkušenosti dál 30 000 Kč odborníci – předávání zkušeností celkem DPD 355 000 Kč

Poděkování Nadačnímu fondu Tesco

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 07/18/2018 - 13:03
Poděkování Nadačnímu fondu Tesco webmaster St, 07/18/2018 - 13:03

Cesty za inspirativní evropskou praxí: jak rozpoznat ohrožené dítě ve škole, Slovensko. 3. díl

Právo na dětství - Út, 07/17/2018 - 00:00
Jak včasně rozpoznat ohrožení dítěte ve škole? Jaká je role pedagogů? Jak systémově ošetřit jejich preventivní roli ve škole? Nejen tyto otázky si kladl tým působící v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který hledal inspiraci na Slovensku. Tým složený z metodiků MPSV a zástupkyně akademické sféry se zaměřoval na poznatky k tématu „Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole“. Cílem návštěvy bylo posbírat nejen příklady dobré praxe, ale i hledat systémové řešení výše uvedeného tématu s možností aplikace do praxe České republiky. Zjištěné informace tým využije pro připravovanou metodiku inovativních služeb, kterou MPSV představí na podzim.

Prázdninový provoz

Náhradním rodinám - Pá, 07/13/2018 - 10:15
Stejně tak jako každý rok, i v tom letošním probíhá omezení dostupnosti pracovníků na jednotlivých kontaktních místech. V Karlových Varech, které jsou naším centrálním pracovištěm, nás i nadále najdete každé úterý. V Ostrově a Aši je provoz omezený více. V kontaktním místě Ostrov budou naši pracovníci k zastižení 12.7. a 9.8.  V Aši nás najdete ve dnech následujících, a to 31.7. a 21.8. Všechna místa můžete navštěvovat v čase od 9 do 16 hodin. 

Přejeme příjemné prožití letních dní, Tým Náhradním rodinám, o.p.s.

   

Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti – Leiden, Holandsko (2. díl)

Právo na dětství - St, 07/11/2018 - 00:00
Pracovníci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), se v rámci aktivity zaměřené na inovativní přístupy, vypravili za inspirací do holandského Leidenu. Cílem bylo přinést informace o inovativní praxi v rámci tématu Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti. Poznatky z této stáže se objeví v připravované metodice, jež bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, kterou MPSV představí na podzim.

„OSPOD sobě“ - setkání zástupců orgánů sociálně-právní ochrany města Brna a Jihomoravského kraje

Právo na dětství - Út, 07/03/2018 - 00:00
V polovině června se uskutečnilo setkání 40 zástupců OSPOD z celého Jihomoravského kraje za účelem prodiskutovat palčivá témata a sdílet dobrou praxi.

Informace k táboru Slon

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - So, 06/30/2018 - 17:22
Informace k táboru Slon webmaster So, 06/30/2018 - 17:22

Jak ocenit a získávat nové pěstouny

Právo na dětství - Čt, 06/28/2018 - 00:00
V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ a jedné z jeho aktivit zaměřené mimo jiné na nové způsoby vyhledávání zájemců o pěstounskou péči byl v 8 krajích iniciován vznik pracovních skupin, jejichž cílem je rozvíjet náhradní rodinnou péči v daném kraji. Skupiny tvoří zástupci krajských úřadů, orgánů sociálně-právní ochrany, neziskových organizací a projektových pracovníků MPSV, kteří se schází přibližně jednou za měsíc. Jednou z jejich aktivit je příprava dne pěstounství, jehož hlavním cílem je ocenění stávajících pěstounů a dále plánování činností směřujících k náboru zájemců o pěstounskou péči. Dny pěstounství proběhnou v Jihlavě, Olomouci, Litomyšli, Hradci Králové, Ostravě a dalších, nejen krajských, městech na podzim tohoto roku.

Nové webové stránky a interaktivní kalendář pro odbornou veřejnost pracující s ohroženými dětmi v Jihomoravském kraji

Právo na dětství - Po, 06/25/2018 - 00:00
Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem sociálních věcí, vznikl na nových webových stránkách: www.spo-jmk.cz zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí Jihomoravského kraje interaktivní kalendář. Impulsem k jeho zavedení byly výsledky mapování projektů a aktivit na téma sociálně-právní ochrany dětí v Jihomoravském kraji (dále jen JMK), které realizovala krajská síťařka Martina Cirbusová, pracovnice projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

Právo na dětství - Pá, 06/22/2018 - 00:00
Jak optimálně pomoci dítěti, které se dostalo do obtíží? Jakou úlohu má v pomoci ohroženým dětem škola, nezisková organizace či orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak by měla vypadat fungující spolupráce? Tyto otázky byly hlavním tématem setkání ředitelů a výchovných poradců ze základních škol, zástupců neziskového sektoru a pracovníků OSPOD z bývalého okresu Pardubice.

Ošetřování dětí při nemoci a úrazech

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/08/2018 - 22:53
Ošetřování dětí při nemoci a úrazech webmaster Pá, 06/08/2018 - 22:53

Jak řešit závislost dětí na mobilech, tabletech a počítačích od raného věku

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/08/2018 - 22:44
Jak řešit závislost dětí na mobilech, tabletech a počítačích od raného věku webmaster Pá, 06/08/2018 - 22:44

Jak zkrotit (svou) příšeru

Právo na dětství - St, 06/06/2018 - 00:00
Umět seberegulovat se je pro někoho hračka – tedy ovládat se a chovat se přiměřeně situacím, tak, jak by se očekávalo a jak by se to ve škole či na pracovišti slušelo. Ne však pro děti, které prožily nějaké trauma. „Děti, které musí použít 3-4 krát více energie na to, aby se soustředily či něco naučily, bývají za své specifické projevy v chování trestány. Vždy existuje důvod, proč děti zlobí, běsní či se chovají tak, že nás to jako rodiče, pěstouny, učitele či sociální pracovníky může vytáčet. Je však třeba pochopit příčiny tohoto chování, abychom mohli těmto dětem pomoci pochopit, co se v nich děje,“ říká dětský psycholog Lars Halaas Lyster z Norska, který sdílel své zkušenosti z praxe na seminářích pořádaných Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělání (ČOSIV), dne 23. a 24. května v Praze.

Opékání špekáčků na zahradě v Žatci

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 06/01/2018 - 12:36
Opékání špekáčků na zahradě v Žatci webmaster Pá, 06/01/2018 - 12:36
Syndikovat obsah