Agregátor zdrojů

Lidská práva dětí v pěstounských rodinách

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 04/04/2018 - 14:44
Lidská práva dětí v pěstounských rodinách webmaster St, 04/04/2018 - 14:44

Řešení psychických problémů dětí v pěstounské péči

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 04/04/2018 - 14:36
Řešení psychických problémů dětí v pěstounské péči webmaster St, 04/04/2018 - 14:36

Poslechněte si rozhovor o cochemské praxi

Právo na dětství - St, 03/28/2018 - 00:00
Srozumitelnou formou cochemskou praxi v rozhovoru pro český rozhlas přibližuje lektorka společnosti Cochem.cz Markéta Nováková. „Tato praxe je postavená hlavně na spolupráci soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací. Ti se snaží společně mírnit konflikt mezi oběma rodiči a směřují ho tak, aby dítě trpělo rozvodem co nejméně,“ vysvětluje Markéta Nováková v článku redaktorky českého rozhlasu Jitky Slezákové.

Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole

Právo na dětství - Út, 03/27/2018 - 00:00
Pedagogové se učí podle zahraničních metodik, jak vést děti již od pěti let věku k tomu, aby si samy uměly pomoci v životních situacích, které vnímají jako obtížné.

Jak pracovat s dětmi obětmi zneužívání, týrání nebo zanedbávání, psychická pohoda dětí

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 03/23/2018 - 12:56
Jak pracovat s dětmi obětmi zneužívání, týrání nebo zanedbávání, psychická pohoda dětí webmaster Pá, 03/23/2018 - 11:56

Mužská cesta pro pěstouny

Chceme být pěstouny - Út, 03/20/2018 - 12:11

Víkendový workshop zaměřený na posílení otcovské role v péči o svěřené dítě, práci s hranicemi a zvládání vzteku.

Co muži na kurzu získají?

• Inspiraci a tipy, jak posílit vztah se svými pěstounskými dětmi
• Dovednosti, které jim pomohou lépe zvládnout roli otce - pěstouna
• Zážitek mužské skupiny, podporu a nová přátelství
• Prostor pro řešení konkrétních zátěžových situací z domova
• Užitečně strávených 12 hodin vzdělávání do svého pěstounského portfolia

číst dál

Žatečtí HALÓ, HALÓ... pojďte s námi malovat

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 03/14/2018 - 14:21
Žatečtí HALÓ, HALÓ... pojďte s námi malovat webmaster St, 03/14/2018 - 13:21

Kroužek rozvoje školních dovedností v Žatci

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 03/14/2018 - 14:16
Kroužek rozvoje školních dovedností v Žatci webmaster St, 03/14/2018 - 13:16

11. ročník Tréninků dospělosti hledá účastníky

Spolu dětem - Po, 03/12/2018 - 20:57
Vyhlašujeme 11. ročník vzdělávacího projektu „Tréninky dospělosti“. Do projektu se může zapojit libovolný počet mladých lidí ve věku 16 - 26 let z jednoho domova a 1-2 vychovatelé (dle počtu zapojených dětí). Projekt je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládež…

Filmový festival Jeden svět

Náhradním rodinám - St, 03/07/2018 - 15:13

 

Našim pěstounským rodinám se snažíme poskytnout co nejširší nabídku možností vzdělávání. Jednou z forem, kterou rádi využíváme, je doporučení účasti na akci pořádané partnerskými organizacemi. Nezisková organizace Člověk v tísni organizuje filmový festival nesoucí název Jeden svět již 20 let. Dokumentární filmy zde promítané se zaměřují na témata dotýkající se oblasti lidských práv. V Karlových Varech bude probíhat tento festival ve dnech od 16. do 18. března. Během nedělního odpoledne bude možné shlédnout film „Nerodič“, který jistě poskytne všem zúčastněným rozšíření obzorů v oblasti výchovy a vzdělávání.  

Výcviky pro odborníky pracující s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

V zájmu dítěte - St, 03/07/2018 - 11:28

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2018 dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu.

číst dál

Hledáme pomocného asistenta/tku v sociálních službách do Poradny pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L.

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Ne, 03/04/2018 - 20:14
Hledáme pomocného asistenta/tku v sociálních službách do Poradny pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L. webmaster Ne, 03/04/2018 - 19:14

Dětské domovy v Ústeckém kraji v roce 2017

Chceme být pěstouny - Ne, 03/04/2018 - 14:32

ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 6.12.2017
Převzato z: http://www.kr-ustecky.cz/detske-domovy-v-usteckem-kraji/d-1718949
Zveřejněno dne: 29.12. 2017

1. Kolik dětských domovů Ústecký kraj zřizuje?
Celkem se jedná o 17 dětských domovů.

2. Kolik je v nich dětí?
K 15. listopadu 2017 v nich bylo umístěno 742 dětí, případně zletilých na dobrovolném pobytu po dobu studia.

3. Změnila se nějak struktura těchto zařízení za posledních deset let, zvýšil / snížil se jejich počet / jsou jinde…

číst dál

Náhradní rodinná péče v Ústeckém kraji v roce 2016

Chceme být pěstouny - Ne, 03/04/2018 - 14:20

ODPOVĚĎ pro Markétu Šrajbrovou, Hospodářské noviny, 20.4.2017
Převzato z: http://www.kr-ustecky.eu/nahradni-rodinna-pece/d-1711780/p1=204698
Uveřejněno: 22.5.2017

1. Kolik žádostí o osvojení jste loni obdrželi a kolika z nich bylo vyhověno?

číst dál

Jak poznat a předcházet šikaně u dětí

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Pá, 03/02/2018 - 23:41
Jak poznat a předcházet šikaně u dětí webmaster Pá, 03/02/2018 - 22:41

Pozvánka na workshop Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD

Právo na dětství - Čt, 03/01/2018 - 00:00
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nejlepší zájem dítěte z pohledu pracovníka OSPOD“, vedený holandským lektorem René de Botem.

Sexualita dětí od ranného dětství až po dospívání

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/28/2018 - 14:23
Sexualita dětí od ranného dětství až po dospívání webmaster St, 02/28/2018 - 13:23

Osmnáctisměnný systém a jeho dopady na funkci rodiny

Právo na dětství - St, 02/28/2018 - 00:00
Přečtěte si článek, který popisuje setkání, které uspořádala lokální síťařka MPSV na Rychnovsku a jež si všímá sociálních dopadů místní průmyslové zóny na děti a jejich rodiny.

Není důvod, aby rozchodem ztratilo dítě jednoho z rodičů. I v Chrudimi byla zavedena multidisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

Právo na dětství - Út, 02/27/2018 - 00:00
Jednu z forem multidisciplinární spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu (např. soudci, sociální pracovníci, psychologové), nazýváme cochemská praxe.

Nová služba pro děti a jejich rodiny ohrožené závislostmi v Moravském Krumlově

Právo na dětství - Po, 02/26/2018 - 00:00
Jedním z úkolů lokálních síťařů je mimo jiné identifikovat služby, které ohroženým dětem a jejich rodinám v regionech chybí.
Syndikovat obsah