Agregátor zdrojů

Úspěšný večer u kapucínů

Spolu dětem - Čt, 02/08/2018 - 20:46
Úžasný výtěžek ve výši 15 000 Kč přinesla 78. benefice v prostorách kláštera u kapucínů s mužským sborem Ch-tdž! a báječným publikem. Ukázku z večera najdete na naší facebookové stránce. Získaná částka je určena na Tréninky dospělosti, které připravují mladé lidi z dětských domovů na samostatný živo…

Setkání klubu Rebeka Podbořansko - Ošetřování dětí při nemoci a při úrazech

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:54
Setkání klubu Rebeka Podbořansko - Ošetřování dětí při nemoci a při úrazech webmaster St, 02/07/2018 - 22:54

Výživa a vhodné stravovací návyky dětí

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:53
Výživa a vhodné stravovací návyky dětí webmaster St, 02/07/2018 - 22:53

Setkání žateckého klubu - téma Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:51
Setkání žateckého klubu - téma Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti webmaster St, 02/07/2018 - 22:51

Jak učit děti efektivně trávit volný čas

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:49
Jak učit děti efektivně trávit volný čas webmaster St, 02/07/2018 - 22:49

Setkání ústeckého klubu - téma Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:48
Setkání ústeckého klubu - téma Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti webmaster St, 02/07/2018 - 22:48

Změny v pěstounské péči od roku 2018, lidská práva svěřených dětí

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:46
Změny v pěstounské péči od roku 2018, lidská práva svěřených dětí webmaster St, 02/07/2018 - 22:46

Ošetřování dětí při nemoci a při úrazech

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:44
Ošetřování dětí při nemoci a při úrazech webmaster St, 02/07/2018 - 22:44

Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - St, 02/07/2018 - 23:43
Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti webmaster St, 02/07/2018 - 22:43

Prevence zdravého růstu dětí, správné držení těla – fyzická kondice, teorie + praktické ukázky cvičení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje - Po, 02/05/2018 - 19:01
Prevence zdravého růstu dětí, správné držení těla – fyzická kondice, teorie + praktické ukázky cvičení webmaster Po, 02/05/2018 - 18:01

Získali jsme akreditaci kurzu Respit není hlídání

Děti patří domů - St, 01/17/2018 - 11:16

Dne 21. prosince 2017 jsme získali od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci kurzu „Respit není hlídání“ podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC. Více informací ke kurzu na http://www.detipatridomu.cz/respitnenihlidani/

Jsme spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Děti patří domů - St, 01/17/2018 - 11:08

Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací se na svém zasedání dne 23. 10. 2017  udělila naší organizaci Děti patří domů, z. s. značku SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE (Značku spolehlivosti).

Adéla Bodo Novotná

Děti patří domů - Čt, 01/11/2018 - 16:16

Jako studentka střední ekonomické školy jsem velmi brzy pochopila,že mé smýšlení o světe se neodehrává v číslech, ale týká se lidí a jejich životů. Vydala jsem se proto cestou sociální pedagogiky a poradenství a po té sociální politiky a sociální práce, kterou jsem v roce 2009 zpečetila magisterským titulem na Masarykově univerzitě v Brně. Mým snem bylo odjet do nějaké z afrických zemí a tam pracovat. To se mi podařilo v období 2009 – 2012, kdy jsem odcestovala do Keni a Jižního Súdánu. Tam jsem mimo jiné nahlédla do života dětí z ulice, které měly tu možnost vstoupit do dětského centra, mnohé se tam naučit a po té vstoupit do školy. K tomu jim dopomohl program adopce na dálku, jenž jsem jistou dobu vedla. Tehdy jsme se s mým partnerem shodli na tom, že jednou i my přijmeme dítě do rodiny, které se nenarodilo nám. Po návratu jsem se pustila do asistence s koordinováním podobných projektů nebo do práce s lidmi bez domova. Nyní jsem matkou. S manželem jsme absolvovali přípravu na to, abychom se i my stali jednou pěstouny. Dříve, než se tak stane, jsem ráda, že mohu svou energii vložit do práce klíčové pracovnice v DPD, kde pracuji od podzimu 2017.

Jako přínosné v mé práci vnímám přípravu pěstounů, kterou jsem prošla v roce 2017. Vyslechla jsem několik jejich příběhů, setkala se s pracovníky neziskových organizací, získala vstupní informace o problematice pěstounské péče. Nyní mě jako člověka začínajícího v DPD čeká kurz Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky.

Syndikovat obsah